Lựa chọn ngôn ngữ .
 

 

   
   Những phần có dấu * là bắt buộc
Tên của bạn (nhà hát, tổ chức...)  *
Địa chỉ 
Điện thoại  *
Địa chỉ E-mail  *
   
Bạn muốn hợp đồng với chúng tôi. Xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin trên và các thông tin dưới đây.
Bạn có ý kiến khác,  
 

Trên đây là những điều khoản cần thiết của hợp đồng. Chi tiết xin liên hệ :

   
© 2003 Copyright by Thang Long water puppets theatre - Design by Vietnet