Lựa chọn ngôn ngữ .
 

   

NHÀ HÁT MÚA RỐI THĂNG LONG

 

Add: 57B Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội - Việt Nam
Tel: (84-04) 8249494, 8255450
Fax: (84-04) 8245117
Email:
Website: thanglongwaterpuppet.org

 

 
© 2003 Copyright by Thang Long water puppets theatre - Design by Vietnet