Lựa chọn ngôn ngữ .
 

   
Việt Nam tham gia

    Sau khi tham dự Tuần lễ văn hoá Hà Nội tại Giơ- ne- vơ với vai trò  sứ giả tuyên truyền cho văn hoá Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long đã có chuyến lưu diễn kéo dài tới hết tháng 6/2004 tại một số nước Đông âu với một chương trình giàu bản sắc văn hoá truyền thống như múa rồng múa tiên, múa phượng... cùng các trò diễn dân gian. Với chương trình múa rối nước đặc sắc này, Nhà hát múa rối Thăng Long sẽ dại điện cho Việt Nam tham gia các hoạt động chính thức diễn dàn toàn cầu về văn hoá 2004  được tổ chức tại Tây Ban Nha từ 9 - 26/9/2004 . Diễn dàn này gồm các chủ đề lớn. Sự đa dạng của văn hoá. Tính phát triển bền vững và các điều kiện của hoà bình. Tham gia các hoạt động của diễn đàn có hơn 2000 nghệ sĩ 140 nhóm nhạc, 47 đoàn vũ kịch...

 
 

Các tin đã đăng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© 2003 Copyright by Thang Long water puppets theatre - Design by Vietnet