Choose languages .
 

   
 
Download phan mem xem film: Quicktime | Win media
Tễu giáo trò
 
Đánh cáo bắt vịt
 
Múa rồng phun lửa
 
Đua thuyền
 
Em bé chăn trâu thổi sáo
 
Múa Phượng
 
Câu ếch
 
Múa lân tranh cầu
 
Múa Tiên
 
Câu đánh bắt cá
 
Truyền thuyết Lê Lợi
 
Vinh quy bái tổ
 
Múa sư tử
 
   
© 2003 Copyright by Thang Long water puppets theatre - Design by Vietnet